Vedenie

Štatutárny zástupca:  HEIDI PAŠÁKOVÁ

 

Riadteľka: Heidi Pašáková

Asistentka riad.: Janka Majlátová

Kultúrny referent-kronikárka: Mirka Srnková

Ekonómka: Ing. Mária Magdolenová

Predsedkyňa OZ: Zdenka Blicklingová

Poradcovia - spolupráca z vlastných radov

Členovia: Podľa evidencie rôzne skupiny obyvateľstva

Skupinové členstvá k  OZ: členovia so sluchovým postihnutím ANEPS nitrianskeho kraja

Zmluvní partneri  - evidovaní pod Spolupráca

 


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com