Spolupráca

V spolupráci so sluchovo postihnutými osobami sa stretávame každý piatok v čase od 16 hod. v priestoroch klubovne pre sluchovo postihnutých - ďalej len SP, kde sa stretávajú samotní SP a ich priaznivci. Ide o priateľské stretnutia za účelom výmeny vzájomných informácií, skúseností, info o novinkách  všeobecne a o pripravovaných aktivitách.

 Klubové poradenské dni trvajú.............. Klub sa nachádza tiež na Okánika č. 6


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com