Kontakt

Riaditeľka Centra SOS - Pašáková Heidi, Nitra - všeobecné právo, právne a sociálne poradenstvo, admninistratívne služby, organizačné veci  -

                                                              0905 582 790, 0901 700 513

Predsedkyňa OZ: - Blicklingová Zdenka, Nitra - evidencia členov, prihlášky členov, aktivačné práce, organizačné práce  - 0903 264 724, 0908 754 726

Poradkyňa: - Mária Lehocká, Ivanka pri Nitre - expert na pracovno právne poradenstvo, zákonník práce - 037/ 6564581

Kancelária na osobný kontakt: Okánika č. 6, 949 01 Nitra v priestoroch Klubu dôchodcov, Nitra-Chrenová  - vchod od veľkej brány, vedľa MŠ. Osobný kontakt

                                           po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Objednanie  vopred je  nutné.


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com