Centrum SOSObčianske združenie na pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším občanom a pre všetkých, ktorí to potrebujú

 - Potrebujete právne služby a právnici sú pre Vás drahí? Skúste to u nás – všetky druhy návrhov na súd, odvolania, žiadosti, majetkové vyrovnania, zverenie dieťaťa do výchovy, úpravy styku s deťmi, návrhy na rozvod, vyžiadanie dlhov od veriteľov, reklamácie, ...všetky administratívne záležitosti z oblasti rodinného, občianskeho i trestného práva Vám radi ponúkame za veľmi nízku cenu

- Potrebujete sa poradiť v oblasti sociálnej, máte problémy zabezpečiť si kompenzačné pomôcky, nechcete cestovať po celej SR za účelom ich zabezpečenia? Je to pre Vás časovo i zdravotne nevýhodné? Obráťte sa na nás!

- Cítite sa vo vlastnej rodine diskriminovaní? Alebo viete o niekom, že je v rodine zneužívaný? Že niekto z rod.príslušníkov zneužíva starobu a chová sa voči týmto rodinným príslušníkom neprimerane (alkohol, peniaze, násilie)? Viete o tom, že sa môžete spod tohto jarma vymaniť?

- Potrebujete si nechať vysvetliť niektoré bližšie informácie ohľadne výhodného uloženia Vašich úspor, výhodne úrokového šetrenia? Potrebujete sa zabezpečiť na dôchodok?

- Potrebujete si poistiť svoje zdravie, majetok, auto? Držitelia ZTP majú u nás 50% zľavu!

- Chcete mať banku bez poplatkov, lebo mesačne Vám stŕhajú veľké poplatky?

- Potrebujete si overiť, či Váš zamestnávateľ má pravdu? Potrebujete prestup do nového zamestnania, napísať žiadosť do zamestnania, životopis? Nemáte ako a kde? Potrebujete pracovno-právne poradiť? Tiež sme Vám v tomto smere na blízku!

- Plánujete si do budúcnosti či už krátkej alebo dlhšej zabezpečiť vlastné bývanie či  hypotekárny úver? Neviete sa pohybovať na trhu s bytmi? Obráťte sa na nás, flexibilne Vám pomôžeme!

- Chcete využívať i naše aktivity a ísť na dovolenku i zahraničnú v našom kolektíve za zvýhodnenú cenu?

- Chcete sa podieľať na našej činnosti? Chcete byť prospešná pre tých, ktorí to potrebujú a sú na tom ešte horšie , ako Vy? Máte k nám dvere otvorené!

- Máte nejaké nadanie chcete využiť  možnosť, ako to preukázať? Komu odovzdať to, čo Vy viete alebo chcete  to naučiť iných? Chceme riešiť aj kolektívy mladých ľudí a detí! Robiť pre nich rôzne akcie, využiť ich nápaditosť a elán!

- Chcete sa vy naučiť niečo nové? Chcete ovládať posunkový jazyk? Pomáhame aj nepočujúcim a SP. Chcete sa stať asistentom ZP? Alebo viete o niekom, kto by mal záujem o podobnú spoluprácu?

- Potrebujete ešte niečo, čo sa tu nenachádza? Skúste sa na nás obrátiť, budeme hľadať cestu, ako Vám pomôcť!

      Poradenstvo prevádzame zdarma!

 Služby máme za veľmi nízke ceny. Máme externú spoluprácu s odborníkmi na dané témy. Máme vytvorenú základňu, kde i Vy môžete byť členom a využívať ďalšie výhody, aktivity i zľavy u nás i u našich obchodných partneroch.

Nájdete nás  na ul.Okánika č.6, vchod z dvora, budova Klubu dôchodcov telef. na č. 0905582790

                                Nemôžete Vy za nami? Prídeme my za Vami!!!


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com