V Nitre je občianske združenie Centrum SOS. Je to nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá pomocou prednostne pre zdravotne postihnutých ľudí a sociálne slabších ľudí.  Postupne chceme svoju pôsobnosť rozšíriť aj do iných miest.

   Centrum SOS má vo svojej vízii snahu zabezpečiť tejto skupine obyvateľstva všetky potreby, ktoré má z oblasti sociálnej, právnej, pracovno-právnej. Chceme byť nápomocní tam, kde nemajú títo občania dosah. Niektorí občania nemajú dostatok informácií, niektorí nemajú peniaze, niektorí nemajú možnosť cestovať alebo majú cestu veľmi sťaženú pre svoj zdravotný stav či iné obmedzenia.Preto sme prišli na trh s našimi ponukami.

   Chceme byť nápomocní pri poradenstve z oblasti sociálnej. Táto oblasť je veľmi široká, ale snáď najdôležitejšia pre zdravotne postihnutých. Je veľa kancelárií a aj fundovaných pracovníkov na úradoch , ale títo sú často zaneprázdnení alebo niektorí ľudia jednoducho nechcú ísť na úrad. Majú na to vlastný náhľad, vlastný názor, je to ich vlastné rozhodnutie....Pre týchto sme tiež prišli na trh ponuky služieb a poradenstva. Dôležitou zložkou pre zdravotne postihnutých-ďalej len ZP je zabezpečovanie kompenzačných pomôcok. Veľa ľudí ani nevie, aké pomôcky sú na trhu preto, aby sa im zlepšila kvalita života. Preto sme tu, aby sme poukázali aj na túto možnosť, aby sme poradili ako sa ku komp.pomôckam „dostať“, poprípade aby sme im ich zabezpečili až domov. Veľa ZP nemôže cestovať pre imobilitu, má sťaženú komunikáciu či iný handicap....tuná prichádzame my, aby sme pomohli. Odbremenili ich od cestovania, hľadania obchodov po cudzích mestách a pod...Tiež sa chceme zamerať na matky, ktoré majú doma postihnuté deti a nemôže sa od nich „odtrhnúť“, lebo...matky poznajú odpoveď. Ako je ťažko odísť od postihnutého dieťaťa hoci len do obchodu. Tiež sa chceme po získaní financií a priestorov zaoberať mladými ľuďmi, ktorí opúšťajú DD alebo SIŠ, tzv. štátne deti. Nemajú sa ku komu vrátiť, aj keď často niekoho ešte majú, ale nik ich nechce. Chceme im pomôcť vzlietnuť, odraziť sa...pomôcť im v každom smere pri zaraďovaní sa do života, do krutého víru života....Tiež samozrejme chceme pomáhať aj starým ľuďom a tým, ktorí nemôžu odísť alebo nemajú už vieru, že im niekto pomôže. Budeme mapovať starých ľudí alebo ich problémy. Za pomoci spolupráce so starostami obcí sa nám to určite podarí. Nasvedčuje k tomu aj prístup doteraz navštívených starostov, ktorí sú otvorení a ústretoví tejto činnosti. Tiež chceme pomôcť napísať Vám závety, napísať Vám návrhy na súdne konania, napísať Vám rôzne podnety alebo pomôcť ich riešiť- právnici majú iné povinnosti, nie sú zaujímavé takéto veci pre ich prácu. A aj preto, lebo u právnikov je to veľmi drahé, nechcete ich navštíviť a pod. Je veľa doma týraných babičiek-mamičiek, či oteckov-deduškov. Pomôžeme Vám poriešiť Vašu situáciu, ak Vy sami budete chcieť. Tiež Vám nezamestnaným pomôžeme napísať životopis alebo žiadosť do zamestnania. Tým zamestnaným zas pomôžeme riešiť pracovné vzťahy, problémy...Máš nejaký iný problém? Spýtaj sa nás, či Ti pomôžeme. Určite budeme hľadať cestu a spôsob. Nedá sa tu napísať všetko.

   Tiež chceme pracovať aj na poli vzdelávania a empatie. Chceme viesť školenia, kurzy jednak osobných asistentov, posunkovej reči a podobne, čo bude v prospech ZP. Aby ste mohli byť zas tí nezamestnaní (nielen nezamestnaní), ktorí hľadáte uplatnenie a ste naklonení pre prácu s ľuďmi, nájsť u nás prácu a byť nápomocní zároveň aj iným.

 Ako? Všetko máme vo svojich víziach, vo svojich plánoch. Len potrebujeme aj pomôcť. Preto, že sme mladá organizácia, ešte v „plienkach“, potrebujeme aj aktivistov, pomocníkov a členov do našej organizácie. Aj sponzorov. A aj ty môžeš byť jeden z nás. Môžeš nám aj pomáhať, ak budeš chcieť a podielaľ sa tak na tejto krásnej, aj keď ťažkej, činnosti. Odmenou budú spoločné výlety, spoločné dovolenky, spoločné záujmové posedenia s Tebou i Tvojimi detičkami. Bližšie informácie podáme každý piatok medzi 16 a 19 hod. v klube Okánika 6, Alebo na tel.č. 0905 582792, 0901 700513

        Tešíme sa aj na Teba, či Ti už pomôžeme my, alebo Ty nám. Možno aj vzájomne!


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com