Ukončenie prvého kurzu

27.06.2011 15:27

   Prvý júnový týždeň sme ukončili základy posunkového jazyka. Návštevníci ho zvládli výborne a tešíme sa na ďaľší kurz, ktorý bude prebiehať po "prázdninách a dovolenkách". Nemáme školský rok, sami si určujeme podľa možností a prispôsobovania sa kolektívu návštevnosť kurzu. Predpoklad je, že bude kurz zvládnutý do jesenných mesiacov a absolventi budú pruipravení na získanie certifikátu . Odborná porota preskúča absolventov a udelí im na základe preukázaných znalostí certifikát. Certifikát budú mať jednak pre svoju potrebu, jednak pre inštitúcie, ktoré budú vyžadovať preukázanie znalostí aj z tohto jazyka, jednak na preukázanie a spôsobilosť vykonávať osobnú asistenciu sluchovo postihnutým a nepočujúcim osobám. To, že budú vo výhode pri komunikácii s nepočujúcimi, je ich vlastnou devízou. Blahoželám zatiaľ k úspešnému ukončeniu kurzu I. stupňa. Teším sa na ďalší.... Vaša HP

—————

Späť


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com