Posunkový jazyk

12.05.2011 23:16

V týchto dňoch prebieha u nás vyučovanie posunkového jazyka. Ak máte záujem o tento jazyk, môžete sa prihlásiť a budete zaradení do nasledujúceho kurzu. Po ukončení I.aj II. kurzu bude po konzultácii prebiehať skúška, pričom odoborníci s akreditáciou budú hodnotiť Vaše vedomosti a Vy máte možnosť obhájiť certifikát. Certifikát o úspešnom ukončení základného kurzu je zároveň preukazom k činnosti osobného asistenta pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých. Toto Vám bude slúžiť v prípade záujmu aj na zárobkovú činnosť, nakoľko nepočujúci potrebujú pomoc asistentov pre prekonanie  komunikačnej bariéry, ktorú majú hlbokú  z titulu svojho postihnutia. Každý záujemca bude vítaný .Hodiny výučtby   budú zosúladené na prvom stetnutí záujemcov o kurz podľa možností čo najviac sa prispôsobiť každému jednotlivcovi.  Je možné vyučovať aj v popoludňajších hodinách, v týždni alebo vo víkendové dni, či previesť intenzívny víkendový kurz. Napr. teraz sa stretávame štvrtok a piatok od 15 do 18 hod. Ďalšie bližšie info cez uvedený kontakt. Prosím, aby nás kontaktovali len vážni záujemcovia.

—————

Späť


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com