Kandidát za ZP

14.10.2014 21:42

Oznamujem Vám, že za SIEŤ kandiduje asistent riaditeľky pán David Marci  z Nitry  na poslanca do mestského zastupiteľstva NR. Prosím , aby ste podporili jeho kandidatúru, nakoľko máme rpisľúbenú exkluzívne spoluprácu so stranou SIEŤ, ktorá bude podporovať naše aktivity a bude nápomocná pri realizácii našich projektov. Tým získate aj Vy, naši budúci členovia a všetci, ktorí o naše aktivit prejavia záujem a zapoja sa do diania OZ.

Ďakujem - riad. Pašáková

—————

Späť


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com