P O T R E B U J E Š   P O M O C ?

PODAJ RUKU A ZVLÁDNEME TO SPOLU

Kto sme?                                CENTRUM SOS

Čo ponúkame?                   Sociálno – pracovno – právne poradenstvo

                                   Humánne, kultúrne a poločneské aktivity                              

Za koľko?                        Sociálne poradenstvo zdarma

Čo ešte?                         Členstvo v našej organizácii spojené s výhodami

Kde sídlime?                     Okánika č.6 , 94901 Nitra (vchod z  dvora)                           

Komu pomáhame?                Hlavne zdravotne postihnutým            

                                    a sociálne slabším jedincom i rodinám

V čom pomôžeme?                Písať žiadosti, odvolania, návrhy na súd,        

                                    majetko - právne návrhy, občiansko -právne

                                    veci, poradenstvo, rodinné právo,

                                    zabezpečenie kompenzačných pomôcok

                                    pre ZP, a takmer všetko, čo potrebuješ

Kto môže medzi nás?            Aj Ty! Budeš vítaný!

Čo ešte?                          Výlety, posedenia s priateľmi, súťaže pre deti

                                    i dospelých,záujmové krúžky, spoločné dovolenky

                                    či výlety,posedenia pri jedličke, výmena skúseností,

                                    vzájomná pomoc, školenia.Staň sa členom a navrhni

                                    ešte,čo bude prospešné Tebe i ostatným                

Prvý kontakt: ozvi sa cez telefón  0917 737 728

               0901 700 513,0905 582 790

 Ak nemôžeš Ty medzi nás,lebo  si imobilný, či máš 

iné vážne dôvody, navštívime Ťa doma za účelom pomoci

 

 


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com