Noví spolupracovníci - výzva

02.11.2011 01:10

Oslovujem záujemcov z radov občanov, mladších i starších, na spoluprácu do organizácie CENTRUM SOS. Ide o humánnu činnosť, dobrovoľné aktivity a aktivity, ktoré chceme rozvíjať, potrebujú viac rúk -:) . Sú pripravené pekné projekty, ktoré po ich naplnení prinesú úžitok všetkým zúčastneným ZP ako aj organizátorom, pretože aj týchto obohatia. Bližiš informácie podám po prihlásení sa. Uvítam i záujemcov z radov študentov, ktorí takto záískajú aj nejakú prax, aj prehľad o potrebách ZP či SS. Prosím, aby reagovali len vážni záujemcovia o pomoc pre ZP a SS.

—————

Späť


Kontakt

CENTRUM SOS - OZ

Novomeského 6, 94911 NITRA

Heidi Pašáková
IČO : 42 051 622
T-mobile : 0944 711 707

orange: 0905582790
E-mail : centrumsos@centrum.sk,
davidmarci5@gmail.com